İmar Affı Nedir?

İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce kaçak olarak yapılmış bütün yapıları kapsayan ve bu yapılara resmiyet kazandıran, af niteliğinde bir yasadır. Bu yasa ile beraber mevcut binalar; 

 * Kat Mülkiyeti Tapusuna geçebilecek,

* Elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini yaptırabilecektir.

https://www.youtube.com/watch?v=6SmGHIGfk2E

Yaptığımız Hizmetler

semt
Mahalle
BİNA

E-DEVLETTE İMAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ? 

Hak sahipleri İmar Affı Başvurusunu E-Devlet sistem üzerinden yapabilmektedir. Hak sahiplerinin yapacakları yanlış beyanın tespit edilmesi halinde imar affı hakları iptal edildiği gibi imar affı için ödemiş oldukları yapı kayıt bedeli de geri iade edilmemektedir. Uzman kadromuz size tüm süreçte yardımcı olacaktır. Mevcut yapınızın mimari rölöve çizimleri ve teknik raporları hazırlandıktan sonra tarafınıza teslim edilecek, sürecin doğru ve eksiksiz ilerlemesi sağlanılacaktır.

YAPI KAYIT BELGESİ

a) E-devlet şifresi

b) Başvuru için cep telefon numarası

c) E-Posta adresi

d) Kaçak Yapının Adresi

e) Tapu (var ise)

f) Toplam İnşaat Alanı (Mimari Rölöve Çizim ve Hesaplar)

g) Yapının Konut ve İşyeri Sayısı

h) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2)

ı) Yapının bulunduğu arsanın alanı (tapu yok ise beyan edilecek alan)

j) Yapı Sınıfı 

1. Tarımsal amaçlı basit binalar için; 200 TL/m2

2. 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için; 600 TL/m2

3. 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için; 1000 TL/m2

4. 8 ve daha yüksek katlı binalar için; 1600 TL/m2

5. Lüks binalar, Villa, Alışveriş Kompleksi, Hastane, Otel ve Benzeri yapılar için; 2000TL/m2

6. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW