YAPI KAYIT BELGESİ

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecektir. 

2018 Tarihli çıkan torba yasa kapsamında;  Madde 16 – 3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’ na geçici madde eklenmiştir.    

Özetle; Yapı Kayıt Belgesi bugün için resmi olmayan bir yapının mevcut haliyle resmileştirilmesidir.

Kanun içeriğinde ”barış” olarak tabir edilmektedir.

Şartları sağlayan herhangi bir yapı için geçerli olacaktır.

Bu belge ile; resmi olmayan bir yapı artık kayıt altına alındığından bazı kanuni haklara sahip olunacaktır.

Örneğin; yapıya su ve elektrik benzeri altyapı bağlantıları resmen yapılabilecek, yapı hakkında var ise davalar ile cezaları iptal olabilecektir.

Kat  mülkiyetine geçilmesi halinde ise, satışı gerçekleştirilebilecektir.

ÖRNEK BELGE

SORMAK İSTEDİĞİNİZ SORULAR İÇİN


BİZE ULAŞIN